Tags

, ,


İlk tüp bebek (invitro fertilizasyon-IVF bebeği) Lousia Brown’un doğumundan bu yana geçen 30 yıllık süreçte yardımcı üreme tekniklerinde sürekli çok önemli gelişmeler oldu. Tüp bebek tedavi başarı oranları yükseldi ve bu yolla çocuk sahibi olabilen çift sayısı giderek arttı ve artmaya devam ediyor.
Kadının tüplerindeki sorunlara bir çözüm olarak ortaya çıkan tüp bebek (IVF) yöntemi, zaman içinde erkek kısırlığına, açıklanamayan kısırlığa, endometriozise (çikolata kistine) ve bağışıklık faktörlerinden kaynaklanan kısırlığa da çözüm olmuştur. 1992’de mikroenjeksiyon (intrasitoplazmik sperm injeksiyonu-ICSI) yönteminin bulunması ise erkek kısırlığında yeni bir dönem başlatmış ve pek çok kısır çiftin derdine derman olmuştur. Yardımcı üreme teknikleri preimplantasyon genetik tanı (PGD) ve invitro maturasyon (IVM) gibi tekniklerin de kullanımıyla gelişmeye devam etmektedir.
Tüp Bebek (IVF) sonrasında yeni bir teknik olarak geliştirilen mikroenjeksiyon (ICSI) başlangıçta IVF’in yerini alacak bir yöntem olarak düşünülmüş olmakla birlikte, her iki teknik de günümüzde farklı durumlar için kullanılmaktadır. ICSI ilk olarak azospermi (erkekte sperm bulunmaması) ve şiddetli erkek kısırlığı vakalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bazen IVF’e eşdeğer hamilelik sonuçları vermesine rağmen tercih edilebilen bir yöntem haline gelmiştir. Genelde kabul gören ICSI’nin azospermi nedeniyle uygulanan TESE (cerrahi yolla sperm arama işlemi) vakalarında, ağır oligospermi (sperm sayısının azlığı), morfolojik anomaliler (spermde şekil bozukuğu) veya antisperm antikorlarının bulunması durumlarında kullanılmasıdır.

Test-Tube İnfant: When Hope Comes having a Value, Test-Tube İnfant: When Hope Comes with a Cost, Test-Tube İnfant: When Hope Comes having a Price