Tags

, ,

Tüp bebek hastalarının %20-30’unda polikistik over sendromu görülür.
Kadında polikistik over sendromunun (PKOS) yanısıra yumurtlama olmamasından (anovülasyon) kaynaklanan kısırlık durumu varsa öncelikle yumurtalıkların uyarılması denenmelidir. Yumurtlama sağlanmasına rağmen hamilelik oluşmazsa ancak o zaman tüp bebek tedavisine geçilmelidir.
PKOS’nun tanımı çok tartışılan bir konudur. Bu sendromun başlıca özellikleri adet düzensizliği, erkeklik hormonunun fazla salgılanması (hiperandrogenizm) ve obezitedir. PKOS’nun yumurtalıklar üzerinde pek çok değişik etkisi olabilir ancak yumurtalıkların fonksiyonunu yerine getirememesi asıl etkidir. PKOS’nun uluslararası kabul edilen tanımı aşağıdaki üç kriterden en az ikisinin olmasıdır:
1. Adet düzensizliği (oligomenore-seyrek adet görme ve/veya amenore-adet olmaması),
2. Klinik ve/veya biyokimyasal hiperandrogenizm (fazla miktarda erkeklik hormonu salgılanması),
3. Ultrasonda Polikistik over görüntüsü (adet düzensizliğinin veya androjen (erkeklik hormonu) fazlasının başka nedenleri olduğu durumlar hariç)
Polikistik overin morfolojisi tanım olarak overde 2-9 mm çapında 12 veya daha fazla folikül olması ve/veya over hacminin artmış (10 cm2den fazla) olmasıdır. Polikistik overin, tek folikül gelişimine yönelik ilaçla tedaviye verdiği cevap normal overlerin verdiği cevaptan daha farklıdır. Yumurtlıkların ilaçlara cevabı daha uzun zamanda ortaya çıkar.Ayrıca yumurtalıkların aşırı uyarılması (hiperstimülasyon sendromu) riski çok yüksektir. PKOS belirtilerinin tamamı olsun veya olmasın, polikistik overin tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlara cevabı da normal overlerden farklıdır. Bir çok çalışma polikistik overden siklus başına toplanan yumurta sayısının normal overe göre çok daha fazla olduğunu göstermiştir. Uyarılma sırasında normal overlere göre daha düşük dozda gonadotropin kullanılması yeterli olmakla birlikte, PKOS’u olan kadınlarda orta ve şiddetli derecede yumurtalık hiperstimülasyon (aşırı uyarılma) sendromu (OHSS) gelişme riski çok daha yüksektir. (Risk %0,3-5’ten %10-18’e çıkmaktadır)
Pek çok veriye göre PKOS’u olan kadınlarda transfer başına hamilelik oranı normal kadınlardaki ile karşılaştırılabilir olmasına rağmen, tüp bebek tedavisi sonrası düşük yapma oranları daha yüksekdir. Bu bulgu PKOS’u olan kadınların vücut kitle endekslerinin ve bel/kalça oranlarının yüksek olmasına ve insülin direncine bağlı olabilir. PKOS’u olan kadınlarda görülen obezitenin bir sonucu da yüksek dozda FSH uyarılmasına gereksinim duyulması ve düşük doz tedavilere yanıt alınamamasıdır. Ancak FSH dozu artırılıp belli bir düzeye ulaştığında, aşırı yumurtalık cevabı (fazla sayıda yumurtanın büyümeye başlaması) ve OHSS (yumurtalıkların aşırı uyarılması) riski çok yüksek olmaktadır. Gonadotropine zayıf cevap verme mekanizması ise tam olarak anlaşılamamıştır ancak insülin yüksekliği (hiperinsülinemia) ve insülin direncine bağlı olabileceği düşünülmektedir.
Polikistik overin yumurtalık uyarılmasına aşırı tepki vermesinin muhtemel nedenlerinden biri PKOS’u olan kadınların tedavide kullanılan gonadotropine hassas olan, seçilebilecek yumurta rezervinin yüksek olmasıdır.. Bu yumurta sayısının fazla sayıda olması, yüksek anti-müleryan hormonu (AMH) düzeyi ile de kendini belli eder.

read more, more